Ønsker du å delta i aktivitetene eller har spørsmål i denne sammenheng, så er det bare å ta kontakt med ett av medlemmene i komiteen.

Leder for damegruppen og ettermiddagskontakt:
Kristin Anchersen - 95851310
kancher@online.no

Kontakter for formiddagsserien:
Berit Gamnes - 95181801 
berit.gamnes@gmail.com
           
Catarina Haugen - 90982942 
chaugen53@gmail.com

Bente Grobstok - 97794988
bente.grobstok@gmail.com

Pernille Holst Argel - 91705026 
phargel@gmail.com
              
Kontakter for ettermiddagsserien:
Tove Røren Andersen - 48052441 
toverandersen@gmail.com

Angela Watts - 92645053
angela.watts@online.no

May-Liss Nilsen - 93440125 
maylissn@icloud.com