Ønsker du å delta i aktivitetene eller har spørsmål i denne sammenheng, så er det bare å ta kontakt med ett av medlemmene i komiteen. 

Herrekomité

Leder - Geir Andersen - 915 79 211
geir.andersen.123@gmail.com

Reidar Roen - 417 68 701
reidar.roen@me.com

Terje Andersen - 970 79 440
simalinv@gmail.com

Anders Lien - 951 95 947
anderslien89@gmail.com