Ønsker du å delta i aktivitetene eller har spørsmål i denne sammenheng, så er det bare å ta kontakt med ett av medlemmene i komiteen.

Juniorkomité

Leder – Knut Foldvik mobil: 982 81 500‬
knut@mesterverk.no

Dugnadsansvarlig - Morten Olsen mobil: 934 31 857
morolse@online.no

Team Bærum Jenter og Team Bærum Gutter
Vibeke Rosén-Nordli mobil: 472 90 206
vrnordli@online.no

Foreldrekontakt Team Bærum Jenter
Hilde Skomakerstuen mobil: 907 30 549
hildeskom@gmail.com

Foreldrekontakt Team Bærum Gutter
TBA - vi søker ny person!

Foreldrekontakt Elite
TBA - vi søker ny person!

Foreldrekontakt Junior rekrutt
Lasse Hermansen mobil: 936 61 929
lassehermansen@hotmail.com

Foreldrekontakt Bredde gutter
Andreas Øverland mobil: 482 22 222
andreasoverland@gmail.com

Coach
Charlie Westrup mobil: 415 51 536
charlie.westrup@rud.vgs.no

Trollgolf
Kjersti Tubaas mobil: 924 42 884
kjer-tu@online.no

Økonomi
Hanne Sølvsberg mobil: 482 68 602
hanne.solvsberg@statnett.no