Bærum GK ønsker å motivere våre beste spillere til å delta i flest mulige turneringer. Dette er både morsomt og lærerikt, noe som vil være med på en god utvikling av spillerne. Klubben kan derfor bidra med kostnadsdekning av utgifter i forbindelse med turneringsspill for våre juniorer i henhold til retningslinjene nedenfor.

For å være berettiget til støtte, må søker ha vært medlem av BMGK minst en sesong, man kan altså motta kostnadsdekning fra og med sesong to.

Det er et krav at søker og/eller foreldre stiller på dugnader til felles beste for klubben/junioravdelingen.

Maks dekning pr spiller pr sesong er kr 10 000,-. Deltakelse i lag-NM dekkes utenom.

Kostnadsdekning gjelder kun for våre Juniorer som er i aktiv trening i en treningsgruppe, og betaler treningsavgift. Juniorer kan få dekket spill i Srixon Tour og/eller Narvesen Tour.

Kostnader til Narvesen tour kan samles opp eller sendes inn etter hver turnering. Hvis man velger å samle opp, må alle kvitteringer legges ved når det søkes om dekning. Søknad må foreligge senest 14 dager etter siste turnering for sesongen.

Startavgift til Narvesen Tour Region Østlandet Vest og naboregioner dekkes av BMGK. Startavgiften betales som regel ved oppmøte, og kvittering sendes til bmgk@bmgk.no. Noen steder i naboregioner, sender arrangørklubben faktura til Bmgk.

Kostnader til Srixon tour som skal refunderes av Bærum GK må være sendt inn til bmgk@bmgk.no innen 14 dager etter turneringen ble avholdt.

Startavgift på Srixon Tour betales ved påmelding, men kan refunderes av klubben ved å sende kvittering med reiseskjema innen 14 dager. Evt. fravær fra påmeldt turnering må meddeles arrangørklubb i henhold til turneringsbestemmelsene. I motsatt fall belastes Bærum GK dobbelt startavgift, noe som faktureres videre til spiller.

Ved reiser til Srixon Tour som har lenger reisevei enn 100 km dekkes følgende av Bmgk: Overnatting dekkes med maks kr. 500,- pr. natt, og maks to netter.

Ved reiser til Srixon Tour over 400 km (én vei) dekkes utgifter til fly/tog/båt opp til 50% av kostnaden til spilleren, men maks kr. 1000,- t/r ved gyldig kvittering. Flytog og Taxi dekkes ikke. Alternativt dekkes kilometergodtgjørelse på kr. 1 pr km., men maks kr. 1000,- ved disse lange reisene.

Kost og drikke dekkes av spiller. 

Reiseregninger

1) Reiseregningsskjema med bilag skal leveres til kontoret innen 14 dager etter reisens slutt. Den skal være utfylt med: hvor reisen er til, hva reisen gjelder; hvem det gjelder.

2) Når man krever kostnader dekket av klubben og disse kostnadene gjelder for flere personer, må man føre opp hvem som var med (navnene på alle) for å få regningene godkjent.

3) Det forutsettes at de som leverer reiseregning er kjent med hva klubben dekker av kostnader, i motsatt fall risikerer den enkelte selv å måtte bære disse kostnader.

Generelt:

Påmelding: Det er spillers plikt å melde seg på alle turneringer i tide (utenom Lag-NM)

Innspill: Avtales med medspillere og eventuelt ansvarlig leder for den turneringen.

Reiseregning BMGK.xls