I Bærum Golfklubbs juniorgruppe jobber vi for at vår ungdom skal trives i fellesskap og samhold, samt bygging av lag over tid. Felles trening og konkurranser er en naturlig del av gruppens kultur.

I forbindelse med uttak til Junior lag-NM, gjelder følgende kriterier:

For å være aktuell for laget, må spilleren:

Være i aktiv trening i «Team Bærum Junior», og stille jevnlig på treninger.

  1. Ha sin hjemmeklubb i BMGK (krav fra NGF, og i tråd med BMGKs filosofi)
  2. Delta, og representere BMGK, i minst 3 turneringer (Narvesen, Srixon eller Østlandstour) i forkant av lag-NM.
  3. ”Gjestespillere” (f.eks NTG-spillere som bare er innom for en sesong) kan ikke tas ut.
  4. Aktuelle spillere varsles i god tid, og kandidaten må gi tydelig tilbakemelding om deltakelse er aktuelt. Spiller som er varslet om aktuelt kandidatur, er ikke garantert plass på laget.
  5. Selve uttaket gjøres ca 14 dager før lag-NM, slik at alle involverte blir varslet og deltakelsen kan planlegges.
  6. Det tas ut inntil 5 spillere til laget, basert på en helhetlig vurdering av aktiv deltakelse og resultater.
  7. Knut Schiager og Charlie Westrup tar ut deltagere de mener er best kvalifisert innenfor ovenstående begrensninger.

Ved flere spørsmål kontaktes Leder av Juniorkomiteen Knut Foldvik, knut@mesterverk.no - 982 81 500