Ønsker du å delta i aktivitetene eller har spørsmål i denne sammenheng, så er det bare å ta kontakt med ett av medlemmene i komiteen.

Junior/elitekomité

Leder – Knut Foldvik mobil: 082 82 500
knut@mesterverk.no

Coach
Charlie Westrup mobil: 415 51 536
charlie.westrup@rud.vgs.no