Vi har i Bærum golfklubb hatt få disiplinærsaker. Dette håper vi fortsetter.

Imidlertid er det ting som skjer som klubben ønsker å få rapportert med tanke på å få til en bedring. Saker som kan gi grunn for disiplinærforføyninger er:

· Farlig spill

· Dårlig oppførsel

· Brudd på etikette

I tillegg kan brudd på golfreglene, lokale regler, turneringsbestemmelsene eller forsøk på juks medføre sanksjoner ved overtredelse.

En klage i en disiplinærsak må fremsettes skriftlig innen 7 dager, adresseres til disiplinærkomitéen og inneholde en kort fremstilling av det forholdet den bygger på.

DISIPLINÆRKOMITEEN

Leder:
Inger Lise Thronsen mobil: 909 39 505
e-mail: i-l.thronsen@getmail.no

Odvar Waaler mobil: 908 43 788
e-mail: odvar.waaler@nettbuss.no