Her er kontrakt som du som medlem må fylle ut og signere sammen med den som leier din spillerett. Du og leietager bestemmer utleieprisen og leien betales direkte til deg av utleier. Gjør oppmerksom på at utleier må ha betalt aktiv kontingent for å kunne leie ut sin spillerett.

Leieavtalen inkluderer også informasjon om hvordan man går frem.

Leieavtale