Her ligger oppdaterte banestatus for Bærum GK.

Banestatus Nyhetsbrev 3 - 2018.

Banen ligger fortsatt under 1 meter snø. Vi har valgt å forsiktig starte å måke greener og teesteder. Snøen er den beste isolasjonen banen kan få. Vi har gjennom vinteren holdt et øye med gresset under snøen, og der har det aldri vært kaldere enn 0 grader. 

Åpningsdato er det alt for tidlig å mene noe om. Vi følger veldig nøye med på utviklingen, og vil selvfølgelig holde dere løpende informert. 

Det er litt isdannelse så foreløpig så er vi positive med tanke på sesongen. Det som er viktig på denne tiden av året er å være våken i forhold til endringer i temperaturen. 

Våre tre faste greenkeepere, Tux, Dick og Per, har jobbet gjennom vinteren med å vedlikeholde våre mer enn 40 maskiner. De begynner så smått å bli ferdige og er like ivrige som dere med å komme seg ut på banen å få startet forbredelsenen til 2018 sesongen. 

Banestatus Nyhetsbrev 2 - 2018.


Mange har stilt oss spørsmål om hvordan all denne snøen vil påvirke forholdene på hovedbanen og korthullsbanen til våren. Det enkle svaret er at snø er isolerende. Det er ikke veldig bra for greengress å bli altfor kald. Greengress er ikke som vanlig gress du har hjemme i hagen din. Det er mye mer følsomt for temperatursvingninger. Temperatur under minus 15 gjør at greengress fryser, og i noen tilfeller kan dø. Derfor har vi valgt ikke å måke greener før vi ser at temperaturen i bakken begynner å komme. Når det blir varmere i været, så vil vi være ute og måke både greener og teesteder. Så foreløpig er vi i rute frem mot sesongen, men det er er fortsatt helt umulig å si noe om forholdene til våren ennå. Vi vil holde dere løpende oppdatert.