Bærum Golfklubb – Lokale regler. Nye regler har tredd i kraft fra 01.01.2019, og klubben vil publisere sine oppdaterte regler så fort det er klart.

VERSJON: år 2018

Utenfor banen (Regel 27-1)

Hvite staker, hvite plater, hvite streker, gjerder, veier, mur eller vegger definerer banens grenser.

Anmerkning:

a) Når utenfor banen defineres av hvite staker eller gjerdestolper (ekskl. vinklede støttepinner) gjelder linjen på innsiden av disse staker eller stolper på bakkenivå som banens grenser. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.

b) Når det finnes en hvit linje er det den som definerer utenfor banen. En ball er utenfor banen når hele ballen ligger på eller utenfor en slik linje.

Vannhindre (Inklusive sidevannshindre) (Regel 26)

Vannhinder defineres av gule merker/staker og/eller linjer. Sidevannshinder defineres av røde merker/staker og/eller linjer. Der både merker/staker og linjer finnes, er det linjen som definerer grensen.

Unormale grunnforhold, grunn under reparasjon (Regel 25-1)

  1. Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
  2. Steinfylte dreneringsgrøfter.
  3. Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
  4. Skjøter mellom skåret torv på spillefeltet. Fritak gis kun for ballens leie. (side 129)
  5. Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.

Grunn under reparasjon med spilleforbud (Regel 25-1)

Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.

Plugget ball (Regel 25-2)

Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet. (side 142-143)

Flyttbare hindringer (Regel 24-1)

  1. Steiner i bunker.
  2. Gule og røde merkestaker samt blå merkestaker med eller uten hvit topp.

Uflyttbare hindringer (Regel 24-2)

  1. Når uflyttbare hindringer utvides med en hvit linje anses denne linjen og området innenfor å være en del av den uflyttbare hindringen og ikke Grunn under reparasjon.
  2. 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  3. Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.

Flytting av en ball ved et uhell på en puttinggreen (nytt 2017)

Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller eller noen av deres caddier eller utstyr.

Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1.

Skåret torv på puttinggreen

puttinggreen har skåret torv samme status som gamle hullplugger og kan repareres iht. Regel 16-1c.

Luftledning

Hvis en ball treffer en luftledning på hull 1 og 9, eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger som står på banen, er slaget annullert og spilleren må spille en ball så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen ble spilt i henhold til regel 20-5.

Droppsone hull 10 (nytt 2017)

Når en ball ligger på vei til venstre for green på hull 10, kan spilleren velge å ta fritak på vanlig måte etter regel 25-1b eller droppe en ball i droppsonen.

Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i vannhinderet på hull 10 (delvis dekket av en rist), kan spilleren fortsette etter regel 26-1, eller som en tilleggsmulighet, med et straffeslag, droppe en ball i droppsonen.

Utstyr for avstandsmåling (Regel 14-3)

For alt spill på denne banen kan en spiller motta informasjon om avstander ved bruk av utstyr for avstandsmåling. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for avstandsmåling til å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (f.eks. høydeforskjeller, vindstyrke, etc.) har spilleren brutt regel 14-3.

Anmerkning: Multifunksjonelt utstyr, slik som en smarttelefon eller PDA, kan bli brukt som utstyr for avstandsmåling, men må ikke bli brukt til å måle eller beregne andre forhold som hvis det gjøres, vil være et brudd på regel 14-3 (side 181).

Vannhindre – sidevannshindre

Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.

 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag.

 

Banemerking

Utenfor banen (OB)                                 Hvite merker/staker og gjerder

Grunn under reparasjon (GUR)               Blå staker/hvite linjer

Vannhinder-sidevannshinder                  Gule merker/staker – rød merker/staker

100-meters staker                                   Røde/hvite

150-meters staker                                   Sorte/gule

Avstandsangivelse på fairway                 Hvite=200m, gule=150, røde=100m

 

Alle avstander er målt til midten av puttinggreenene.