Årsmøte 2018 ble avholdt onsdag 13. februar i klubbhuset på Bærum GK og det var 43 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Årsmøte startet med et informasjonsmøte hvor ny daglig leder og sportssjef ble presentert, medlemmene fikk en gjennomgang av Golfspilleren i Sentrum, strategidokumentet, banekomiteens planer for de kommende sesonger og generell oversikt over klubbens økonomi.

Selve Årsmøte åpnet på sedvanlig vis ved å minnes de medlemmene som gikk bort i løpet av året, etterfulgt av godkjenning av innkallingen og valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Verdt å notere seg var forslag fra salen om å se på kontingentene for de yngre barna, da dette er viktig for rekrutteringen i klubben. Det ble i år tildelt hedersmerke i sølv til Knut Egil Harto for hans innsats i styret over 10 år. Vår greenkeeper Per Svendsen mottok også fortjent hyllest for sin innsats, som nå har vart i 25 år.

For fyldig referat og informasjon kan du klikke her å lese referatet.

IMG-3949.JPG
IMG_3418.jpg