Her finner du innkalling samt dokumenter i forbindelse med åsmøtet 2018.

Innkalling:

Torsdag 8. februar er det årsmøte i Bærum Golfklubb. Møte vil bli avholdt i Bærum Golfklubb sitt klubbhuset.

Registrering fra kl. 1730. Vi starter med et informasjonsmøte fra kl. 1745 - 1815. Selve årsmøte startet kl. 1830. Her vil styret og administrasjonen oppsummere 2017 sesongen og gå igjennom de viktigste momentene for 2018.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ, hvor beslutninger for kommende år vedtas. Dette er en veldig fin anledning til å få i et lite innblikk i klubben. For de av dere som ikke har deltatt på årsmøte tidligere er det viktig å presisere at deltagelse på årsmøte ikke forplikter noe utover at du får informasjon om klubben. 

Innen kort tid vil årsmøtedokumentene være tilgjengelig på denne siden.

Har du saker du ønsker at styret skal ta opp på årsmøte, må dette sendes til oss senest torsdag 25.01. kl 12:00 til bmgk@bmgk.no

Dokumenter:

Her vil klubben legge ut dokumenter i forbindelse med årsmøte 2018.

Innkallelse Årsmøte 2017_ siste og gjeldende versjon