Vi vil den 29ende september starte arbeidet med å bygge om green 10.


Vi vil bl.a. heve greenen slik at den kan sees fra tee stedet. Den vil økes i størrelse og få flere mulige flaggplasseringer. Vi regner med å gjøre alt arbeidet i høst slik at ferdig gress kan legges til våren og hullet åpnes for spill innen 1 juni neste sesong.

Dette medfører at hull 10 stenges den 29ende september. Vi vil også stenge hull 11 da vi ser det som en sikkerhets risiko å gå fra green 9 til tee 11. Banen vil da spilles som en 16 hulls bane resten av sesongen. Våren 2015 vil vi åpne hull 11 for spill fra samt benytte gamle green 16 som et reserve hull frem til vi åpner "nye" green 10.

Greenfee ut året vil fra og med 29 september være:

Kr. 200,- på hverdager og kr. 300,- i helgen.