Det har de siste dager vært til dels meget stor engasjement i forhold til merking på hull 3. Her kommer en redegjørelse fra meg, André Jåtog, daglig leder i Bærum Golfklubb.

Fredag 29 mai kl. 1500 ble det avholdt møte med de nye naboene ved hull 3, Per Svendsen, head greenkeeper og leder for banekomité og meg. Ved siden av hull 3 har det flyttet inn 2 familier med barn i alderen 2 - 8 år. De har bodd der i 3 uker. De siste dagene har det kommet baller i veggen, på taket, i tilegg til at et av barna neste ble truffet av en ball mens hun lekte i hagen.

Per Svendsen og jeg hadde et langt møte med våre nye naboer for å diskutere hva vi skulle foreta oss. Vi ble enige om å gjøre tiltak på kort og lang sikt.

Kortsiktig ble vi enige om at vi skulle gjøre det vi kunne for å «vri» spillermønstret mer mot venstre. Vår vurdering var at det da måtte settes opp skilt på teeboksene og flytte OB pinner lengre inn i spillefeltet. Vi vet selvfølgelig at dette ikke forhindrer en slice. Men, som daglig leder i klubben er det mitt ansvar å iversette tiltak når både golfspillere og naboer er i fare. Det ville vært uansvarlig av Per og meg og ikke foreta oss noe.

I ettertid ser jeg at det var uheldig av meg og ikke informere klubbens medlemmer om dette. Leder av banekomité og jeg, som selv sitter i samme komité, så dette kun som et veldig midlertidig tiltak. Jeg beklager på det strekeste at det ikke ble informert om dette.

På lang sikt diskutere vi hvem som sitter med det økonomiske ansvaret for å sikre eiendommene. Her er vi i dialog med naboene. I tillegg er vi i dialog med Norges Golfforbund.

Vi skal nå sette igang en prosess i klubben for å se på langsiktige tiltak med hull 3. Dette vil bli diskutert med de relevante komitéer og styret. Tiltak vil bli informert om i etterkant av styrets behandling.

I samråd med Stein Sunde og Reidar Roen har vi nå besluttet å flytte OB pinnene tilbake til den opprinnelige posisjonen. Teeklosser vinkles noe mer til venstre. Et stort tre på venstre side av tee er saget ned. Det er også laget et nytt skilt, der det står. Er du en «langtslående slicer»? Vis hensyn, skift kølle, treff fairway! Lykke til.

Med vennlig hilsen
André Jåtog 
Bærum Golfklubb