Vi er i gang med prøveprosjektet med dekking av fire greenene på Bærum GK.

Måten dekkingen gjøres på er at greene blir forseglet med plast, slik at vann og snø forhindres å renne inn på greene. Lignende prosjekt er gjort med stort hell på noen utvalgte klubber i Sverige.

Sånn så det ut på green 10 i dag.