Sportssjef Jostein Trulsrud har, etter meget nøye vurdering, valgt å søke nye utfordringer utenfor Bærum Golfklubb.

"Jeg har nå fått tilbud om en spennende jobb i et firma hvor jeg kan bidra med min fagkompetanse innen IT.  Jeg har nå vært i Bærum Golfklubb i 15 år og føler at muligheten som nå har dukket opp er riktig for meg å bli med på" sier Jostein

"Jeg føler at dette er en sjanse jeg ikke kan la gå fra meg» sier han videre. "Det er viktig for meg at alle som er tilknyttet Bærum Golfklubb vet at jeg ikke aktivt har søkt denne stillingen, men har blitt headhuntet. Bærum Golfklubb betyr mye for meg. Det gjør at denne beslutningen har sittet langt inne. Men etter mange runder med meg selv, styret og daglig leder føler jeg at jeg trenger å prøve meg utenfor Bærum Golfklubb og golfmilljøet».

Jostein Trulsrud vil jobbe til og med 28. juni. Da vil han gå ut i en velfortjente ferie før han starter i sin nye jobb.

Styret, administrasjonen, greenkeeperne, Kafé Solsia, Schiager Golf, og 1601 medlemmer, ønsker Jostein alt godt videre i karrieren. Det vil bli et stort savn etter Jostein, men vi forstår og respekterer beslutningen. 

Styret og daglig leder jobber med ny ressurskabal og eventuell utlysning vil komme i løpet av kort tid.

Vennlig hilsen

André Jåtog 
Bærum Golfklubb