Vi ønsker innspill fra medlemmene om banen og treningsfasilitetene til møte i banekomitéen - frist 9. september!

Den 11.september samles banekomitéen og greenkeeperne for å videreformidle og diskutere medlemmenes ønsker og innspill på banen og treningsfasiliteter for fremtidige sesonger. Vi vil gjerne høre hva du synes om banen og treningsfasilitetene, både ris og ros.

Send dine innspill enten direkte til komiteleder andersharto@hotmail.com, eller gjennom din komitérepresentant;

Dame: Kristin Anchersen kancher@online.no
Senior: Magne Fjeldstad magnejosteinfj@msn.com
Herrer: Anders Lien anderslien89@gmail.com
Junior: Charlie Westrup charlie.westrup@rud.vgs.no
Dommere: Stein Sunde stesund@online.no
Turnering/Korthullsbanen: Fredrik Horn Eriksen fredrik@horneriksen.no  

Øvrige: Andre Jåtog andre@bmgk.no eller Anders Myhre Harto andersharto@hotmail.com

Takk!