Gule flagg for markering av flaggplassering på green.

Vi har nå fått små gule flagg på alle flaggstenger som indikerer hvor flagget står.

Høyt oppe på stangen - da står flagget i bakkant green.
Lavt nede på stangen  - da står flagget i forkant green.


Mvh
Greenkeeperne