Valg komiteen ønsker forslag til gode kandidater til neste styre i Bærum golfklubb!

På klubbens årsmøte i februar 2016 står også valg av styre på agendaen.

Valgkomitéen ønsker å involvere klubbens medlemmer i arbeidet med å sette sammen et styre som kan videreutvikle det gode arbeidet som er nedlagt til nå, som vil evne å møte framtidige utfordringer og som kan bidra til å løfte klubben framover.

Vi ønsker å sette sammen et styre der den samlede kompetanse og erfaring kan matche klubbens visjon, verdier og valgte strategier:

Visjon             : En golfklubb for alle

Verdier           : Opplevelse, mestring, trivsel

Strategier       : Bærum golfklubb vil

-        arbeide for at medlemmene får en god golfopplevelse i et inkluderende og hyggelig miljø

-        gi et godt sportslig tilbud til medlemmer på alle ferdighetsnivå 

-        videreutvikle en hyggelig, naturskjønn og god golfbane

-        bibeholde klubbens gode økonomi

-        fremstå som en profesjonell og attraktiv samarbeidspartner

-        gi rask og relevant informasjon til medlemmer og omverdenen

-        at klubben skal være positivt synlig i samfunnet vi er en del av

-        at klubbens organisering skal være hensiktsmessig og funksjonell og tilpasset de tilbudene som klubben har som mål å gi sine medlemmer

Vårt nye styre bør samlet sett ha kompetanse og erfaring innenfor langsiktig tenking, idrett, økonomi, markedsføring og ha gode evner til samarbeid, kommunikasjon og tydelig ledelse. I tillegg vil juridisk kompetanse være en fordel.

Vi søker god balanse mellom kvinner og menn, unge og eldre.

Har du forslag til gode kandidater, kan du sende navn og begrunnelse til valgkomitéens leder Terje Holm, terjeh70@gmail.com, innen tirsdag 6. oktober 2015.

 

Hilsen Valgkomitéen