Da er dag 1 unnagjort i årets klubbmesterskap. 82 startende fikk en flott dag på banen med sol, vind og ikke minst en fantastisk grillpølse på hull 10

------------------------------------
Først en litt mindre hyggelig sak- Vi ber alle om å være mye flinkere til å legge tilbake oppslått torv og reparere nedslagsmerker. Banen ser ikke fin ut etter i dag.

Vi MÅ ta vare på banen vår!!!
------------------------------------

Det var tydelig at vinden spilte en vesentlig rolle under dagens første runde. Det var nok litt over gjennomsnittet høy score for mange av deltakerne på dagens runder. Men det ble også levert mye god golf.

Resultatene fra dagens runde finner dere i golfbox.

I morgen er det som kjent shotgunstart klokken 09:00
Når dere ser på startlisten i golfbox vær oppmerksom på din starttid og starthull.
Vi gjør det nemlig slik at alle lederballene går ut med intervallstart fra hull 1, første lederball går ut 20 minutter etter hovedstarten som går klokken 09:00.
Vi prøver med dette å få det til slik at de fleste som ikke er i lederball er ferdige og kommet inn til klubbhuset når lederballene begynner å komme inn mot green 18.
Da får vi masse mennesker som kan heie lederballene inn. Det blir forhåpentlig også mange tilstede på premieutdelingen.

Her er lederballene med starttider
(Resten av startfeletet starter da kl 09:00 fordelt utover banen, se golfbox)

09:20

1

46

SØRUM, Billie Mcmahon

8-1967

DES

 

 

46

SOLBERG, Bjørg Else

8-2337

DES

 

 

09:30

1

54

STENHAMAR, Per

8-2922

HES

 

 

54

KRISTOFFERSEN, Brede

8-882

HES

 

 

54

SOLBERG, Knut

8-2202

HES

 

 

09:40

1

46

OLSEN, Aina

8-2114

DS

 

 

46

NYSVEEN, Grethe Kristensen

8-3239

DS

 

 

46

THORP, Inger

8-2070

DS

 

 

09:50

1

54

DIESERUD, Flemming Sloth

8-1939

HS

 

 

54

MOE, Kjetil

8-1911

HS

 

 

54

WESTRUP, Charlie

8-3427

HS

 

 

10:00

1

48

SÆVAREID AUSTERSLÅTT, Malena

8-2992

D

 

 

48

PEDERSEN, Karoline Nordmoen

8-2884

D

 

 

48

ROKA-AARDAL, Linnea

8-2641

D

 

 

10:10

1

56

BRAADLIE, Markus

8-2711

H

 

 

56

INGUL, Fredrik Bjørk

8-3202

H

 

 

56

MANGSET, Fredrik Løwenstein

8-2953

H


Vi ønsker dere alle lykke til i morgen!