Årsrapporten fra styret er nå klar og publisert på våre nettsider. Vi minner også om årsmøtet torsdag 12.februar klokken 18:30 i klubbhuset. Vel møtt!