Styret i Bærum Golfklubb ønsker en innstilling fra klubbens banekomite på forbedringer/endringer som kan/bør gjøres på banen. Banekomiteen ønsker å involvere medlemmene i denne prosessen. Har du noe du brenner for som kan gjøres på banen/treningsområder, la oss få vite det!

Mandag 15.august har Banekomiteen møte med fokus på endringer og forbedringer  på banen i tiden fremover. Styret og Bærum Golfklubb ønsker stor åpenhet rundt denne prosessen og ønsker derfor å gi medlemmene muligheten til å komme med sine ønsker og meninger før dette møtet.

Vi regner med at vi vil få mange tilbakemeldinger fra våre engasjerte medlemmer. Send din tilbakemelding til rette person basert komitè du føler du tilhører.

Frist for tilbakemeldinger er 5.august.

Charlie Westrup - JEK ( Junior elite komitè)
Arne Nossum - Senior komitè
Kristin Anchersen - Damekomitè
Reidar Roen - Herre komiteen (og dommere)
Nils Otto Bergseng ( Korthullbanemedlemmer)
Anders Myhre Harto (Øvrige medlemmer)


Ha en riktig god sommer