Under finner du betingelser for hovedmedlemskap Voksen.

For å bli hovedmedlem i Bærum Golfklubb, må alle som er over 22 år, eller fyller 22 år i løpet av året, kjøpe en obligasjon. Nye medlemmer, som er yngre enn dette, må ikke kjøpe obligasjon før det året de fyller 22 år.

Obligasjonene omsettes til markedspris. (Pr. dags dato er denne markedsverdien kr 0.) Innmeldingsavgiften til klubben er kr 7.500 for voksne (fra og med det året man fyller 22 år).

Årsavgiften for sesongen:

  • Voksen (fra 21 år, t.o.m. året man fyller 26 år) kr. 3.700 
  • Voksen aktiv (f.o.m. 27 år og eldre) kr 7.800 

Se vår prisliste for mer info. 

Årsmøtet i februar 2011 vedtok at man kan gi/selge sin obligasjon til slektning i rett opp/nedadstigende linje og at vedkommende slektning slipper å betale innmeldingsavgift, men må betale et transaksjonsgebyr til klubben på kr. 1.000.

NB: Man er medlem av klubben og må betale årskontingent så lenge man eier obligasjonen.
Ved utmelding tar klubben obligasjonen tilbake for kr 0. Utmelding foretas ved å sende en mail til bmgk@bmgk.no innen 31.12. Dersom denne fristen ikke overholdes, forplikter du deg til å betale årsavgiften for det påfølgende året.

Ønsker du å melde deg inn, fyll ut skjema. Har du flere spørsmål kan du ta en kikk her eller ta kontakt med oss på bmgk@bmgk.no 
 

Innmelding hovedbanen

Ønsker du Bærum som din hjemmeklubb?

Hvis du er under 18 år: