Hovedbanemedlemskap 
(Obligasjon i tillegg for alle som har fylt 22 år)

 • Innmeldingsavgift kr 7 500
 • Innmeldingsavgift (junior) kr 1 500
 • Årsavgift (voksen) kr 7 500
 • Årsavgift (eldre ungdom 22-26) Kr 3 600
 • Årsavgift (ungdom 19-21) kr 3 000
 • Årsavgift (junior 11-18) kr 2 800
 • Årsavgift (yngre junior 0-10) kr 2 000
 • Årsavgift (passive senior) kr 2 750
 • Årsavgift (passive junior) kr 1 800
 • Årsavgift familie kr. 15 700
  (2 voksne og inntil 3 barn opp til og med 26 år)
 • Greenfee kr 600
  • Greenfee medlems gjest kr 450
  • Greenfe Prime-time (9-12 helg og helligdager) kr 650
  • Greenfee junior alle dager kr 300
  • Barn av hovedmedlem kr 100 
  • Greenfee 9 hull hverdager kr. 300
  • Greenfee 9 hull kl. 9-12 lørdag/søndag/helligdager kr. 350 

Korthullsbane medlemskap

 • Innmeldingsavgift (voksen) kr 1 300
 • Innmeldingsavgift (junior) kr 800
 • Innmeldingsavgift (familie) kr 1 300
 • Årsavgift (voksen) kr 1 400
 • Årsavgift (junior) kr 800
 • Årsavgift familie kr. 3 200
  (2 voksne og inntil 3 barn opp til og med 18 år)
 • Greenfee korthullsbanen kr 150
 • Greenfee korthullbanen (junior) kr 75

Diverse priser

 • Årskort range (ikke medlem) kr 1 600
 • Årskort range (korthullsbane) kr 800
 • Årskort range (aktive og passive hovedmedlemmer) kr 400
 • Ballkurv på driving range kr 20
 • Elektronisk ballkort kr 100 (kun engangskostnad)
 • Leie av bil - medlem (kun med legeattest) kr 200 
 • Leie av bil - gjester (kun med legeattest) kr 300
 • Leie av tralle kr 50
 • Leie av rom for elektrisk tralle pr. sesong kr 600
 • Leie av bagskap kr 350