Hovedbanemedlemskap (Obligasjon i tillegg for alle som har fylt 22 år)

 • Innmeldingsavgift kr 7 500
 • Innmeldingsavgift (junior) kr 1 500
 • Årsavgift (voksen) kr 7 400
 • Årsavgift (ungdom 19-21) kr 2 950
 • Årsavgift (eldre ungdom 22-26) Kr 3 500
 • Årsavgift (junior 11-18) kr 2 700
 • Årsavgift (yngre junior 0-10) kr 2 000
 • Årsavgift (passive senior) kr 2 750
 • Årsavgift (passive junior) kr 1 800
 • Årsavgift familie (2 voksne og inntil 3 barn opp til og med 26 år) kr. 15 500
 • Greenfee kr 550
  • Greenfee medlems gjest kr 400
  • Greenfe Prime-time kr 650
  • Greenfee junior alle dager kr 200
  • Barn av hovedmedlem kr 100 
  • Greenfee 9 hull hverdager kr. 250
  • Greenfee 9 hull lørdag/søndag/helligdager kr. 300

Korthullsbane medlemskap

 • Årsavgift (voksen) kr 1 300
 • Årsavgift (junior) kr 700
 • Årsavgift familie (2 voksne og inntil 3 barn opp til og med 18 år) kr. 3 000
 • Greenfee korthullsbanen kr 150
 • Greenfee korthullbanen (junior) kr 75
 • Innmeldingsavgift (voksen) kr 1 300
 • Innmeldingsavgift (junior) kr 800
 • Innmeldingsavgift (familie) kr 1.300

Diverse priser

 • Leie av bil - medlem (kun med legeattest) kr 200 
 • Leie av bil - gjester (kun med legeattest) kr 300
 • Leie av tralle kr 50
 • Leie av rom for elektrisk tralle pr ses kr 600
 • Leie av bagskap kr 350
 • Ballkurv på driving range kr 20
 • Oppladbart ballkort kr 100 (engangskostnad)
 • Årskort range (ikke medlem) kr 995 +100
 • Årskort range (korthullsbane) kr 500 + 100
 • Årskort range (aktive og passive hovedmedlemmer) kr 250 + 100