Mange av våre medlemmer har gjennom årene bidratt med meget stor innsats for å fremme klubbens interesser.

Det har lenge vært et ønske fra klubbens side å uttrykke denne takk.

Styret har bestemt at klubben f.o.m. 2008 skal ha et system for heder, som tildeles medlemmer for meget stor innsats enten på det sportslige området, eller som tillitsvalgt.

I menyen til venstre finner du en oversikt over de personene som har mottatt heder for sin administrative eller sportslige innsats for klubben.
Det ligger også en oversikt over våre klubbmestere og de som har fått Hole in one på vår hovedbane.