Det ble en meget hyggelig markering etter sesongen 2018

47 glade Seniorer møttes for å markere avslutningen på sesongen 2018. Vi startet med en velkomstdrink og en hyggelig prat før vi gikk til bords kl. 19:30.

Vi startet med den formelle delen der Trond ønsket velkommen.

Vi har hatt en fin sesong i år selv om vi ikke slapp helt unna regnet. Kvaliteten på banen, greener og teesteder vært meget høytatt i betraktning den tørre forsommeren. De to første rundene ble avlyst på grunn av den strenge vinteren. Alle øvrige planlagte runder ble gjennomført, med 19 runder i alt inklusive avslutningsrunden 26. september.

Senior komiteen retter en stor takk til administrasjonen, banemannskapene, proshop og restauranten for en vel gjennomført sesong.

Klasseinndelingen som ble innført med en ny klasse i 2015 er fortsatt vel mottatt i spillergruppen. Det vi imidlertid erfarer også denne sesongen er en viss forskyvning mellom antall spillere i hver klasse. Komiteen vil gå gjennom fordelingen og evt. foreslå endringer.

Systemet med innbetaling av startpenger har i år fungert meget bra.

Golfbox har også fungert slik det skal, og påmeldings-prosedyrer og resultatoversikter er vel kjent og godt mottatt av gruppen.

I alt er det spilt 874 tellende runder fordelt med 304 i klasse A, 373 runder i klasse B og 197 runder i klasse C. Vi var like mange spillere – 82, som i fjor Men det er spilt 119 tellende runder mer enn i fjor. For første gang var vi over 60 spillere på 2 runder Gjennomsnittsantallet pr runde har steget til 51 fra fjorårets 44. Fire spillere har deltatt i alle 17 tellende runder. Sommerens Seniorcup ble gjennomført med bare 28 deltagere i alt. Komiteen vil vurdere å bytte til tee 48 for å få med flere spillere fra klasse B og C.

Det er viktig for oss at vi har alternativer til ordinært golfspill også i vinterhalvåret. Terje Sørensen orienterte om den forestående sesongen på Bærum Golfsenter hvor vi starter opp vinterserien 24. oktober. Detaljert informasjon vil bli sent ut i løpet av en til to uker.

Årets valg sto deretter for tur. Trond Ore Heggelund leste opp Valgkomiteens innstilling som lød på gjenvalg av hele komiteen:

Trond Wilhelmsen, (leder) gjenvalg
Svein Erik Tegner, gjenvalg
Arne Nossum, gjenvalg
Magne Fjeldstad, gjenvalg

Valgkomiteen fortsetter også uendret:
Trond O. Heggelund, (leder) gjenvalg
Terje Holm, gjenvalg
Brede Kristoffersen, gjenvalg

Salen applauderte de foreslåtte sammensetningene.

Etter at den formelle delen var avsluttet var det tid for en meget velsmakende 3 retters middag med dertil tilhørende viner, avsluttet med kaffe. Stor takk til kjøkkenet for et meget godt måltid og meget god service.

Premieutdelingen sto deretter for tur og ble en verdig avslutning på kvelden. Et rikholdig premiebord skulle tømmes. Vinnerne ble behørig feiret, mens alle fikk med seg en deltagerpremie hjem.

De beste i året serie og cup:

Nr

Navn

Resultat

 

 

 

 

Klasse A Nettoscore (Tee 54)

Poeng

1

Svei Erik Tegner

95

2

Brede Kristoffersen

95

3

Arne Kr. Braathen

94

4

Knut Solberg

92

5

Ole-Christian Solhelm

89

6

Lawrence Keeler

85

7

Knut Isachen

79

8

Domenic Chun Kei Cheng

78

9

Arne Hole

77

 

 

 

 

Klasse A Bruttoscore (Tee 54)

 Slag

1

Brede Kristoffersen

528

2

Svein Erik Tegner

560

3

Arne Kr. Braathen

562

 

 

 

 

Klasse B Nettoscore (Tee 48)

 Poeng

1

Bjørn-Oddvar Gaarud

97

2

Terje Sørensen

94

3

Tronn Johansen

91

4

Terje Holm

87

5

Ragnar Hedenstad

87

T6

Arild Johansen

83

T6

Per Otto Røng

83

7

Magne Fjeldstad

78

8

Trond Wilhelmsen

76

9

Harald Berglund

70

10

Arne Nossum

68

11

Per Martinsen

66

 

 

 

 

Klasse C Stableford (Tee 48)

 Poeng

1

Bjørn Mørk

100

2

Bjarne Aasheim

96

3

Finn Marin Myhre

92

4

Thomas Eilertsen

90

T5

Asbjørn Hilland

86

T5

Jens-Christian Myhre

86

T5

Per Ragnar Dahl

86

 

 

 

 

Seniorcup

 

Vinner

Per Stenhamar

 

Nr. 2

Brede Kristoffersen

 

Tap semi

Finn-Marin Myhre

 

Tap semi

Knut Solberg

 

For Senior Herrer
Trond Wilhelmsen