Meget hyggelig markering etter sommersesongen 2017

42 blide Seniorer møttes for å markere avslutningen på sommeersesongen 2017. Tradisjonen tro startet vi med en velkomstdrink og en hyggelig prat før vi gikk til bords kl. 19:30.

Vi startet med den formelle delen. Terje ønsket velkommen etterfulgt av en stille markering av kolleger som var gått bort siste år.

Vi har hatt en fin sesong i år selv om vi ikke slapp helt unna regnet. Kvaliteten på banen, spesielt i de to siste månedene har vært meget høy. Dette er også tilbakemeldinger vi har fått fra gjestespillere. Den opprinnelige planen med oppstart 10. mai lot seg ikke gjennomføre. Den dagen ble det servert 15 cm. snø på banen. Alle øvrige planlagte runder ble gjennomført, med 19 runder i alt foruten avslutningsrunden 27. september.

Senior komiteen retter en stor takk til administrasjonen, banemannskapene, proshop og restauranten for en vel gjennomført sesong.

Estimert regnskap ble lest opp. Komiteen regner med å avslutte regnskapsåret med et moderat overskudd. Det var ingen innvendinger fra salen til regnskapet.

Klasseinndelingen som ble innført med en ny klasse i 2015 er fortsatt vel mottatt i spillergruppen. Det vi imidlertid erfarer også denne sesongen er en viss forskyvning mellom antall spillere i hver klasse. I fjor var A klassen doninerende, i år er det B klassen. Komiteen vil se nærmere på årsakssammenheng og evnt. tiltak for neste sesong.

Det har vært noe diskusjon i spillergruppen om forskjellen i vanskelighetsgrad  mellom utspill fra 48 vs. 54. Komiteen har den siste tiden sett nærmere på dette og signalisert synspunkter til så vel administrasjonen som til banekomiteen. Ytterligere informasjon om dette vil vi etter hvert komme tilbake til.

Systemet med innbetaling av startpenger har i år fungert meget bra.

Golf Box programmet har også fungert slik det skal, og påmeldings-prosedyrer og resultatoversikter er vel kjent og godt mottatt av gruppen.

I onsdagsserien er det gjennomført 837 tellende runder i 2017 mot 871 runder i 2016. Det har deltatt 82 spillere i 2017 mot 76 i 2016. Disse fordeler seg med 25 spillere i klasse A, 33 spillere i klasse B og 24 spillere i klasse C. Sommerens Senior cup ble gjennomført med 30 deltagere i alt.

Når det gjelder Drøbakturneringen tok Drøbak det hele hjem med sifrene 9 mot 1 i Drøbak, mens Bærum slo kraftig tilbake i høstens match hjemme med sifrene 7,5 mot 3,5. Dermed overvintrer vandrepokalen hos oss.

Det er viktig for oss alle at vi har alternativer til golfaktivitet også i vinterhalvåret. Terje orienterte om den forestående sesongen på Bærum Golfsenter hvor vi starter opp vinterserien 18. oktober. Detaljert informasjon vil bli sent ut i løpet av en til to uker.

Årets valg sto deretter for tur. Terje Holm leste opp Valgkomiteens innstilling. Terje Sørensen trekker seg etter eget ønske tilbake etter 6 år i komiteen hvorav de siste 5 år som leder. Sammensetningen blir som følger:
Trond Wilhelmsen, (leder) gjenvalgt i gruppen, ny som leder
Svein Erik Tegner, gjenvalg
Arne Nossum, gjenvalg
Magne Fjeldstad, gjenvalg

Valgkomiteen fortsetter som følger:
Trond O. Heggelund, (leder) gjenvalg
Terje Holm, gjenvalg
Brede Kristoffersen, gjenvalg

Salen applauderte de foreslåtte sammensetningene.

Etter at den formelle delen var avsluttet var det tid for en meget velsmakende 3 retters middag med dertil tilhørende viner, avsluttet med kaffe. Stor takk til kjøkkenet for et meget godt måtid og meget god service.

Premieutdelingen sto deretter for tur og ble en verdig avslutning på kvelden. Et rikholdig premiebord skulle tømmes. Vinnerne ble behørig feiret, men alle fikk med seg en deltagerpremie hjem.