Senior Herre komiteen inviterer til vårmøte tirsdag 23. april i klubbhuset med start 18:00.

VÅRMØTE 2019 SENIOR HERRER

Vårmøte holdes i klubbhuset tirsdag 23. april kl. 1800.

Senior Herrer komiteen inviterer til innledende møte før sesongen 2019. Invitasjonen vil også bli sendt i e-post til Senior Herrer gruppen.

Vi går kjapt gjennom «Dei faste postane» og legger hovedvekten på de nye golfreglene og den nye administrasjonen i klubben. 

Dagens agenda:

Kort innledning

  • Velkommen/Presentasjon av komiteen
  • Terminlisten/Informasjonsfolderen
  • Klasseinndeling/Resultatservice etc
  • Startpenger 2019

Ny daglig leder Bente Rosenberg har ordet

Golfreglene ved ny sportssjef Marius Thorp.
Fra sesongen 2019 er det en stor revisjon av golfreglene. Det er lagt vekt på forenkling og hurtigere spill. Det er viktig med en oppfriskning av reglene hvert år. I år er det spesielt viktig, siden det er så mye nytt å forholde seg til.

Kort pause med kaffe og wienerbrød.

Marius fortsetter med golfreglene

Kort informasjon om andre saker i 2019

  • Informasjon fra Proshop og om treningsopplegget 2019 (Knut)
  • Informasjon om vårens dugnad (Per Christian)
  • Orientering om seniorcupen (Arne)
  • Orientering om Matchene mot Drøbak (Arne)
  • Eventuelt (Alle)

Vi regner med at møtet vil vare i ca. 2,5 timer.

Vi ønsker hjertelig velkommen til møtet og håper det passer for mange.

Med hilsen

For Senior Herrer komiteen
Trond Wilhelmsen