Informasjon og regler for Seniorcupen

Senior Cup 2018
Ingen endringer i forhold til 2017. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2017
Ingen endringer i forhold til 2016. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2016
Ingen endringer i forhold til 2015. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2015
Ingen endringer i forhold til 2014. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2014

Konkurransen er åpen for alle herrer i klubben fra og med 55 år. Det spilles kun en klasse. Deltagelsen er gratis.

Påmeldingsdato kommer vi tilbake til.

Man kan melde seg på ved å skrive seg opp på listen eller sende en e-mail til anossu@online.no. Husk å få med telefonnummer, medlemsnummer, navn og Hcp!

Konkurranseformen er matchspill. Det vil si at vi spiller om hvert hull. Hvis stillingen er uavgjordt etter 18 hull spiller man sudden death med start på hull 1 til man har kåret en vinner. Resultatet føres opp på spilletablået som settes opp på Senior Herrer tavlen i klubbhuset.

Etter retningslinjene fra NGF spiller vi også i år 9/10 handicap.


Fremgangsmåte for å bestemme forskjellige spillehandicap:
Det forutsettes at hver spiller kjenner sitt spillehandicap (SH) = antall mottatte slag ifølge slopetabellen. Deretter regner hver spiller ut hva 9/10 av eget spillehandicap blir. Ved desimal 0,5 eller høyere forhøyes Hcp, forøvrig rundes av nedover. Deretter tar man differansen mellom de to nye spillehandicap, og det blir da antall slag som den med høyeste handicap har å gå på ovefor den spilleren som har lavere handicap. Slagene fordeles jevnt, og man starter med det hullet på banen som har laveste handicapindeks.
Eksempel:


Spiller A har Hcp 25,3, som på vår bane gir ham et spillehandicap på 28 ved spill fra tee 54.
Spiller B har Hcp på 12,9 som gir ham et SH på 13 ved spill fra tee 54.
Spiller A beregner så 9/10 av 28 som blir 25,2, avrundet til 25 slag. Spiller B beregner 9/10 av 13 som blir 11,7, avrundet til 12. Differansen mellom de to spillerne blir da
25-12=13. Spiller A har 13 slag tilgode på spiller B, dvs at han har et ekstra slag på hvert av de 13 hullene som har laveste handicapindeks på banen.

Husk å overholde tidsfristene for hver runde. (er oppgitt i spilletablået) Spillerne må selv avtale tid for matchene. I fjor var fristen for den første innledende runden satt til tirsdag 18. juni.

Walk-over:
Hvis to spillere ikke får avtalt en spilledag innen fristen så gjør følgende:

  1. Hvis det er en av dere som absolutt ikke kan spille innen fristen, f. eks. pga at man er biortreist eller har lidelser som gjør at man ikke kan spille, er det riktig å gi motparten walk-over.
  2. Hvis ingen av spillerne har mulighet for å stille opp en eneste dag innen fristen, så tar dere loddtrekning om hvem som går videre.
  3. Hvis 2-3 dagers utsettelse av fristen vil føre til at matchen kan gjennomføres så gi meg beskjed om dette. Det er tross alt bedre at så mange matcher som mulig blir gjennomført fremfor at vi får en rekke walk-over avgjørelser.

NB! I finalen godtas ikke walk-over. Hvis en av de vinnende semifinalistene må trekke seg må den andre vinnende semifinalisten spille finalen mot den spilleren som tapte den andre semifinalen.

Når påmeldingsfristen er gått ut, vil spilletablået bli satt opp. Jeg vil prøve å få til en lik fordeling mellom høy/mellom og lav-handicappere over de to halvdelene på tablået. Likeledes en jevn fordeling av de spillere som i fjor nådde kvartfinalen.

Ved problemer eller uklarheter, ta kontakt med:

Arne Nossum, (styremedlem i Senior Herrer komiteen.)


Tlf: 913 39 928

e-mail: anossu@online.no