Informasjon og regler for Seniorcupen

Senior Cup 2019
Ingen endringer i forhold til 2018. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2018
Ingen endringer i forhold til 2017. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2017
Ingen endringer i forhold til 2016. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2016
Ingen endringer i forhold til 2015. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2015
Ingen endringer i forhold til 2014. Se beskrivelsen under

Senior Cup 2014

 

Senior Cup 2019

Konkurransen er åpen for seniorgruppen fra og med 55 år. Det spilles kun en klasse. Deltagelsen er gratis, men startavgift for serien må være betalt. I år skal det spilles fra tee 48. Man kan således ikke avtale å spille fra en annen tee.

Påmelding må skje senest i løpet av fredag 24. mai 2019!

Man kan melde seg på ved å skrive seg opp på listen eller ved å sende en e-post til anossu@online.no. Husk å få med telefonnummer, medlemsnummer, navn og Hcp.

Konkurranseformen er matchspill. Det vil si at vi spiller om hvert hull. Hvis stillingen blir uavgjort etter 18 hull så spiller man «sudden death» med start på hull 1 til man har kåret en vinner.

Tildelte slag i «sudden death» blir gitt som i den normale runden.

Resultatet føres opp på spilletablået som settes opp på Senior Herrer tavlen i klubbhuset.

Fremgangsmåte for å bestemme forskjellige spillehandicap:

Det forutsettes at hver spiller kjenner sitt spillehandicap (SH)= antall mottatte slag ifølge slopetabellen. Deretter regner hver spiller ut hva 9/10 av eget spillehandicap blir. Ved desimal på 0,5 eller høyere forhøyes Hcp oppover, for øvrig rundes det nedover. Deretter tar man differansen mellom de to nye spillehandicap, og det blir da antall slag som den med det høyeste handicap har å gå på ovenfor den spilleren som har lavere handicap. Slagene fordeles jevnt, og man starter med det hullet på banen som har laveste handicapindeks.

Eksempel:

Spiller A har Hcp 25,3 hvilket på hvor bane gir han et spillehandicap (mottatte slag) på 30 ved spill fra tee 54.

Spiller B Hcp på 12,9 hvilket gir han et SH/mottatte slag på 15 ved spill fra tee 54.

Spiller A beregner 9/10 av 30 som blir 27. Avrundes til 27 slag.

Spiller B beregner 9/10 av 15 som blir 13,5. Dette forhøyes til 14 slag.

Differansen mellom de to spillerne blir da 27-14=13. Spiller A har da 13 slag til gode på spiller B, dvs.at han har et ekstra slag på hvert av de 13 hullene som har lavest handicapindeks på banen.  Alle spillere skal slå ut fra tee sted 48 så en må  bruke de mottatte slagene som oppgis på slopetabellene for dette tee stedet.

Husk å overholde tidsfristene for hver runde (er oppgitt i spilletablået).  Spillerne må selv avtale tid for matchene. I fjor var fristen til 16-delsfinalen satt til tirsdag 8. juli, da antall spillere ikke krevde en innledende runde. Dersom antall påmeldte spillere krever en innledende runde må denne være ferdigspilt innen tirsdag den 16.juni.

Walk-over:

Hvis to spillere ikke får avtalt spilledag innen fristen så gjør følgende:

  1. Hvis det er en av dere som absolutt ikke kan spille innen fristen, f.eks. pga. at man er bortreist eller har lidelser som gjør at man ikke kan spille er det riktig å gi motparten walk-over.
  2. Hvis ingen av spillerne har mulighet for å stille opp en eneste dag innen fristen så tar dere loddtrekning om hvem som går videre.
  3. Hvis 2-3 dager utsettelse av fristen vil føre til at matchen kan gjennomføres, så gi meg beskjed om dette. Det er til tross alt bedre at så mange matcher som mulig blir gjennomført fremfor at vi får en rekke walk­-over avgjørelser.

NB: I finalen godtas ikke walk-over. Hvis en av de vinnende semifinalistene må trekke seg så må den andre vinnende semifinalisten spille finalen mot den spilleren som tapte den andre semifinalen.

Når påmeldingsfristen er gått ut vil spillertablået bli satt opp. Jeg vi prøve å få opp lik fordeling av høy/mellom- og lavhandicappere over de to halvdelene på tablået. Likeledes en jevn fordeling av de spillere som i fjor nådde kvartfinalen.

Ved problemer eller uklarheter, ta kontakt med:

Arne Nossum

Mob. Tlf. 91339928

E-post: anossu@online.no