Her er en oversikt over sesongens turneringer. Alle turneringen ilegges inn i golfbox fortløpende, og skal være på plass innen sesong start. Ta kontakt med oss skulle det være noen spørsmål. I år har vi gjort endringer i oppsettet til enkelte klubbturneringene for å få med flere spillere. Håper dette åpner opp for at flere ønsker å være med å spille turnering. 

Viktig info:

  • Påmeldinger til turneringene gjøres i golfbox. Noen direkte på klubbens hjemmeside. Dette står tydelig under hver turnering.
  • Kontakt turneringsansvarlige hvis spm. ang de ulike turneringene. Eventuellt Sportsjef Nils Jørgen Kittilsen eller Niels Otto Bergsen (Leder Turneringskomiteen).